Hem

Att göra själv

Dessa saker får du göra själv om du är helt säker på hur man gör. Glöm inte att bryta strömmen före!

- Stickproppar
- Skarvuttag
- Apparatuttag
- Lampproppar
- Lamphållare
- Sladdströmbrytare
- Proppsäkringar
- Strömbrytare
- Vägguttag
- Lamputtag

Dokument om el (PDF)

10 tips om hembelysning
Välj rätt dimmer vid LED-belysning
Glödlampans sorti riktar ljuset på alternativen
Lär känna din elanläggning
Elnät i Sverige
Överspänningsskydd
1500 skadas i onödan

El-info

Varje år sker olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Det är du som äger fastigheten som är ansvarig över elinstallationen och att den är säker. Tänk på att felaktig montering medför livsfara och brandfara!

Ett tips är då att kontakta oss för ett serviceavtal där vi går igenom anläggningen, kontrollerar att den är säker och repar vid behov, vilket resulterar i säkrare drift och minimal brandrisk.

Mer information om elsäkerhet finns att läsa på www.elsakerhetsverket.se.

Gör EIO:s Eltest - Självtest. Klicka här!


Bankgiro: 552-2008   |   IBAN: SE2580000816959139886593   |   Swift: SWEDSESS
© Satser AB   |   Medlem hos EIO och Elrätt   |   Antal besök:   |   Producerad av Webbochform.se